Πέμπτη , 18 Οκτώβριος 2018
Αρχική | Αυτοδιοίκηση | Δικαιώθηκε ο Δήμος Σάμου για την δημοτική συγκοινωνία

Δικαιώθηκε ο Δήμος Σάμου για την δημοτική συγκοινωνία

Δικαιώθηκε από την επιτροπή του άρθρου 152 ο δήμος της Σάμου ύστερα από την προσφυγή που έκανε το σωματείο αυτοκινητιστών ταξί για την δημοτική συγκοινωνία με το σκεπτικό ότι «η Δημοτική Συγκοινωνία που έχει ευρεία αποδοχή στην Σαμιακή Κοινωνία, συνεχίζεται απρόσκοπτα, καλύπτοντας την βασική κοινωνική ανάγκη της πρόσβασης για όλους». Αναλυτικά αναφέρει η ανακοίνωση του Δήμου της Σάμου:

«Η Επιτροπή  του άρθρου 152 του Ν.3463/2006 με την υπ αρ. 1/2017 Απόφασή της , απέρριψε ομόφωνα τους ισχυρισμούς του  αντιδίκου του Δήμου ήτοι  του  Σωματείου Επαγγελματιών Αυτοκινητιστών ΤΑΧΙ Σάμου, βάσει του παρακάτω  σκεπτικού:Η Δημοτική Συγκοινωνία που έχει ευρεία αποδοχή στην Σαμιακή Κοινωνία, συνεχίζεται απρόσκοπτα, καλύπτοντας την βασική κοινωνική ανάγκη της πρόσβασης για όλους.

«Κατ αρχήν δεν υφίστατο άμεσο και προσωπικό συμφέρον , δηλαδή συνδέον απευθείας το ανωτέρω Σωματείο με την , από την απόφαση του Δήμου Σάμου, επικληθείσα βλάβη , δεδομένου ότι η απόφαση αυτή  σε καμιά περίπτωση δεν είχε ως  άμεσο αποδέκτη το Σωματείο και επομένως η προσβαλλόμενη απόφαση είναι μη νόμιμη γιατί δεν απέρριψε την ειδική προσφυγή του Σωματείου ως απαράδεκτη.  

Με την υπ αριθμ 14/31.1.2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου , χαρακτηρίζεται ως αστική  η  περιοχή που προσδιορίζεται στην ενσωματωμένη απόφαση 294/2016 του Δήμου Σάμου και συγκεκριμένα  μεταξύ άλλων (όπως αναφέρεται σε αυτήν) της περιοχής Σαμίων που περιλαμβάνει έκταση της Δ.Κ Σαμίων μαζί με την Δ.Κ Βαθέος και Τ.Κ Παλαιοκάστρου 10.334,508 m2(10,33km2)».

Κατόπιν των ανωτέρω δεν έχει έρεισμα στο νόμο η αιτιολογία της προσβαλλόμενης απόφασης και πρέπει για τον λόγο αυτό να ακυρωθεί , ενώ παρέλκει ως άνευ αντικειμένου η εξέταση των λοιπών λόγων της υπό κρίση προσφυγής».

 

Συντάκτης: Χάρης Ζαβουδάκης

xzavoudakis@yahoo.gr