Δευτέρα , 18 Ιούνιος 2018
Αρχική | . | Οι αποφάσεις για την προσωρινή στέγαση του Δημοτικού Σχολείου Βρίσας

Οι αποφάσεις για την προσωρινή στέγαση του Δημοτικού Σχολείου Βρίσας

Δημοτικό σχολείο Βρισας

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας κ. Κ. Γαβρόγλου ανατέθηκε στην Αυτοτελή Διεύθυνση Κτηριακής και Υλικοτεχνικής Υποδομής του ΥΠΠΕΘ η πραγματοποίηση του έργου «προσωρινή στέγαση του Δημοτικού Σχολείου Βρίσας Λέσβου». Συγκεκριμένα η Διεύθυνση, θα προβεί στην ανάθεση εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης εργασιών για τις εγκαταστάσεις και τις υποδομές στέγασης, με χρήση αιθουσών ελαφράς λυόμενης κατασκευής. Θα πραγματοποιήσει τις απαιτούμενες ενέργειες για την ανάθεση προμήθειας του απαραίτητου εξοπλισμού. Θα προβεί στον έλεγχο και έγκριση των μελετών και θα υπογράψει τις απαιτούμενες δημόσιες συμβάσεις, τέλος θα παρακολουθεί και θα παραλάβει ότι περιληφθεί στις συμβάσεις. Ήδη έχουν γίνει η μελέτη για τη διαμόρφωση του χώρου και τα σχέδια για την τοποθέτηση των αιθουσών και άμεσα θα πραγματοποιηθεί η ανάθεση των δημόσιων συμβάσεων για το έργο αυτό.

Συντάκτης: ΕΡΤ Αιγαίου