Κυριακή , 16 Δεκέμβριος 2018
Αρχική | . | Σε λειτουργία το Μητρώο Πολιτών από τις 22 Ιανουαρίου-Κλειστά τα ΚΕΠ από 15-21/1

Σε λειτουργία το Μητρώο Πολιτών από τις 22 Ιανουαρίου-Κλειστά τα ΚΕΠ από 15-21/1

Από τη Δευτέρα 22 Ιανουαρίου τίθεται σε λειτουργία το νέο Πληροφοριακό Σύστημα εθνικής εμβέλειας του υπουργείου Εσωτερικών το Μητρώο Πολιτών, το οποίο θα διασυνδέει 1.036 υπηρεσίες Ληξιαρχείου και 325 υπηρεσίες Δημοτολογίου, καθώς και το Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών.

Βασικές στοχεύσεις του νέου συστήματος είναι η απλοποίηση και η επιτάχυνση των διαδικασιών, καθώς και ο περιορισμός της περιττής γραφειοκρατίας με μείωση των υπογραφών και, προοπτικά, με την απαλοιφή της υποχρέωσης του πολίτη να προσκομίζει πλήθος εγγράφων για απλές διοικητικές διαδικασίες.

Το όφελος θα αυξάνεται όσο περισσότεροι φορείς του Δημόσιου θα εντάσσονται λειτουργικά στο νέο σύστημα.

Ταυτόχρονα, το Μητρώο Πολιτών συνιστά δομικό στοιχείο της στρατηγικής για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, ενώ αποτελεί ένα αποφασιστικό βήμα προόδου και εκσυγχρονισμού βασικών δομών, στις οποίες βασίζεται κάθε προσπάθεια παραγωγικής ανασυγκρότησης και ανάπτυξης.

Με το νέο σύστημα αλλάζει ριζικά ο τρόπος οργάνωσης των στοιχείων αστικής και δημοτικής κατάστασης του πολίτη, απλουστεύονται οι διοικητικές διαδικασίες για την τήρηση, επεξεργασία και διάθεσή τους και τίθενται οι βάσεις για:

  • τη σταδιακή κατάργηση των σχετικών πιστοποιητικών και βεβαιώσεων που ζητούνται σήμερα από τρίτους φορείς του Δημόσιου και ευρύτερου Δημόσιου Τομέα και
  • τον σχεδιασμό και την παροχή στον πολίτη ηλεκτρονικών υπηρεσιώνυψηλής ποιότητας και χαμηλού κόστους.

Έτσι ο πολίτης δεν θα είναι πλέον αναγκασμένος να προσφεύγει στις αρμόδιες δημοτικές υπηρεσίες ή τα ΚΕΠ, για να λάβει πιστοποιητικά και βεβαιώσεις, όπως αντίγραφα ληξιαρχικών πράξεων, αποσπάσματα οικογενειακής μερίδας, κλπ, αφού η ζητούμενη πληροφορία θα διατίθεται ηλεκτρονικά στους αντίστοιχους φορείς μέσω ασφαλούς ηλεκτρονικής διασύνδεσης.

Εντωμεταξύ, από το Δήμο Λέσβου γίνεται γνωστό ότι σύμφωνα με α) το ΦΕΚ 3/Β΄/5-1-2018 και Β) την εγκύκλιο 1/2018 με αριθμ. Πρωτ.ΤΑΔΚ οικ. 28/2018/8-1-2018 του ΥΠΕΣΔΑ < Οδηγίες για έναρξη λειτουργίας του Μητρώου Πολιτών >οι υπηρεσίες Δημοτολογίου  και Ληξιαρχείου (έκδοση πιστοποιητικών, εγγραφές, διαγραφές, πάσης φύσεως μεταβολές) είτε από το αρμόδιο τμήμα του Δήμου είτε από το ΚΕΠ  ΔΕΝ θα πραγματοποιηθούν από 15-1-2018 έως και 21-1-2018. Η ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του νέου προγράμματος ΜΗΤΡΩΟ ΠΟΛΙΤΩΝ είναι η 22η Ιανουαρίου 2018.

Συντάκτης: ΕΡΤ Αιγαίου