Παρασκευή , 14 Δεκέμβριος 2018
Τελευταία Νέα
Αρχική | . | «Δε θα φύγει από τα χέρια της ΟΛΣΑ το σπίτι του Μίλτη»

«Δε θα φύγει από τα χέρια της ΟΛΣΑ το σπίτι του Μίλτη»

Την ενεργοποίηση των Λεσβίων όπου και αν βρίσκονται για την διάσωση του πνευματικού κέντρου του Μίλτη Παρασκευαΐδη στην Αθήνα ζήτησε μιλώντας στην ΕΡΤ ΑΙΓΑΙΟΥ, ο  νέος πρόεδρος της ΟΛΣΑ Παναγιώτης Λασκαρίδης .

Πριν από λίγες μέρες παραιτήθηκε από πρόεδρος της Ομοσπονδίας Λεσβιακών Συλλόγων Αττικής ο Μάκης Κουρσούνης, λίγους μήνες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του , αδυνατώντας όπως είχε αναφέρει να  προσφέρει κάτι ουσιαστικό στο θέμα του ημιτελούς κτιρίου , που προορίζεται να καταστεί ως το πνευματικό σπίτι των Λέσβιων και το οποίο απειλείται με κατάσχεση.

Όπως τόνισε στο σταθμό μας ο νέος πρόεδρος της ΟΛΣΑ «δε θα επιτρέψουμε να φύγει το σπίτι των Λέσβιων από τα χέρια της ΟΛΣΑ, χρειαζόμαστε τη στράτευση όλων για το σκοπό αυτό». Όπως διευκρίνισε ο κύριος Λασκαρίδης το 2014 επεβλήθη  ΕΝΦΙΑ 14.οοο ευρώ στο κτίριο αυτό παρά του ότι τα κτίρια που χρησιμοποιούνται από συλλόγους εξαιρούνται αυτού του φόρου, όμως το συγκεκριμένο ακίνητο , είναι ημιτελές και δεν χρησιμοποιείται. Για να ολοκληρωθεί ο ένας όροφος και να μπορέσει να λειτουργήσει εκεί η ΟΛΣΑ και να στεγαστεί το αρχείο του Μίλτη Παρασκευαΐδη, χρειάζονται 80.000 ευρώ τόνισε ο κύριος Λασκαρίδης.

Για την εξαίρεση της Ομοσπονδίας από την πληρωμή του ΕΝΦΙΑ απαιτείται υπουργική απόφαση και στους τοπικούς βουλευτές έχει απευθυνθεί η ΟΛΣΑ

Ακούστε τι είπε στην ΕΡΤ ΑΙΓΑΙΟΥ ο πρόεδρος της ΟΛΣΑ Παναγιώτης Λασκαριδης .

Ερώτηση για το θέμα κατέθεσε στον Υπουργό Οικονομικών ο Βουλευτής Λέσβου της ΝΔ  Χαράλαμπος Αθανασίου:

Προς: τον Υπουργό Οικονομικών, κ. Ευκλείδη Τσακαλώτο

Από το έτος 2014 και για κάθε επόμενο έτος επιβάλλεται Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α) στα δικαιώματα της πλήρους κυριότητας (Π.Κ), ψιλής κυριότητας (Ψ.Κ), επικαρπίας κλπ σε ακίνητα που βρίσκονται στην Ελλάδα και ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα ή κάθε είδους νομικές οντότητες, την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους (παρ. 1 αρθ. 1 Ν. 4223/2013). Για τον καθορισμό δε του ΕΝΦΙΑ λαμβάνεται υπόψη η πραγματική κατάσταση του ακινήτου (παρ. 5 αρθ. 1 του Ν. 4223/2013).

Επιπρόσθετα:

α) απαλλάσσονται από τον Ε.Ν.Φ.Ι.Α τα δικαιώματα που ανήκουν σε Ν.Π.Ι.Δ που δεν εντάσσονται στους φορείς της Γενικής Κυβερνήσεως, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, και ιδιοχρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εκπλήρωση μορφωτικού, εκπαιδευτικού, πολιτιστικού, αθλητικού, θρησκευτικού, φιλανθρωπικού και κοινωφελούς σκοπού ή παραχωρούνται δωρεάν στο δημόσιο. (περ.ε παρ.1 αρθ 3 Ν 4223/2013) και

β) εφαρμόζεται δε Συντελεστής Ημιτελών Κτισμάτων (Σ.Η.Κ), ο οποίος ορίζεται σε 0,4, στα ημιτελή κτίσματα ανεξαρτήτως σταδίου κατασκευής που i) δεν είχαν ποτέ ηλεκτροδοτηθεί και είναι κενά ή ii) ηλεκτροδοτούνται με εργοταξιακό ηλεκτρικό ρεύμα, δεν είχαν ποτέ άλλη παροχή ρεύματος πλην της εργοταξιακής και είναι κενά (περ.η παρ.2 αρθ.4 Ν. 4223/2013).

Τι συμβαίνει όμως όταν τα ημιτελή κτίσματα ανήκουν σε Ν.Π.Ι.Δ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, τα οποία προορίζονται να ιδιοχρησιμοποιηθούν αποκλειστικά,  για την εκπλήρωση μορφωτικού, εκπαιδευτικού, πολιτιστικού, αθλητικού, θρησκευτικού, φιλανθρωπικού και κοινωφελούς σκοπού;

Παραδείγματος χάρη, παραθέτουμε την περίπτωση Ν.Π.Ι.Δ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα το οποίο στεγάζεται σε μισθωμένο κτίριο και περιήλθε στην ιδιοκτησία του ένα ακίνητο (πχ οικόπεδο) από κληρονομιά με διαθήκη.

Το εν λόγω Ν.Π.Ι.Δ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα εκδίδει οικοδομική άδεια για να ανεγείρει δικό του κτίριο, το οποίο προτίθεται να ιδιοχρησιμοποιήσει, αποκλειστικά για την εκπλήρωση μορφωτικού, εκπαιδευτικού, πολιτιστικού, αθλητικού, θρησκευτικού, φιλανθρωπικού και κοινωφελούς σκοπού, δραστηριότητες οι οποίες το εντάσσουν στην παρ. 1 αρθ.1 του Ν. 4223/2013 και αποδεικνύονται από τις καταστατικές του διατάξεις αλλά και από τα διάφορα βιβλία και παραστατικά που τηρεί.

Όμως, στο ημιτελές κτίριο που ανεγείρει το ΝΠΙΔ, επιβάλλεται ΕΝ.Φ.Ι.Α, γεγονός που δημιουργεί πέρα από την αδυναμία πληρωμής του φόρου (μοναδικά έσοδα οι συνδρομές, δωρεές, κληρονομιές κλπ) και προβλήματα στους υπεύθυνους του Ν.Π.Ι.Δ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (π.χ μη λήψη φορολογικής ενημερότητας κλπ).

Είναι αυτονόητο ότι σε περίπτωση που στο μέλλον οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες εντοπίσουν, ύστερα από ελέγχους, κάτι το διαφορετικό να επιβληθούν οι νόμιμες κυρώσεις

Κατόπιν των ανωτέρω

Ερωτάται ο κύριος Υπουργός

α) Προτίθεσθε να συμπεριλάβετε στο αρθ.4 στην ενότητα Α παρ. 2 περ.η του Ν. 4223/2013 (όπου καθορίζεται ο μειωμένος συντελεστής 0,4 στα ημιτελή κτίσματα, ανεξαρτήτως σταδίου κατασκευής, για τον υπολογισμό του κυρίου φόρου) και την περίπτωση εκείνη κατά την οποία ημιτελή κτίσματα, ανεξαρτήτου σταδίου κατασκευής, που ανήκουν σε ΝΠΙΔ μη  κερδοσκοπικού χαρακτήρα για τα οποία προτίθεται να τα  ιδιοχρησιμοποιήσει, αφού αποπερατωθούν, για την εκπλήρωση  μορφωτικού, εκπαιδευτικού, πολιτιστικού, αθλητικού, θρησκευτικού, φιλανθρωπικού και κοινωφελούς σκοπού, ο συντελεστής υπολογισμού του Κυρίου Φόρου να είναι 0%;

Και β) Προτίθεσθε να διαγράψετε για τα έτη 2014 και εντεύθεν, τυχόν βεβαιωθέντα ποσά από την εφαρμογή του ΕΝ.Φ.Ι.Α, για τα συγκεκριμένα Ν.Π.Ι.Δ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα;

 

    Το Πνευματικό κέντρο της Λέσβου στην Αθήνα, που έχει «κολλήσει» στα μπετά, ελλείψει χρημάτων

Συντάκτης: Μυρσίνη Τζινέλλη

tzineli@gmail.com