Παιδική παράσταση από την Θεατρική Ομάδα Σάμου
28 Φεβρουαρίου 2018
Νέο ΔΣ στη «Συνύπαρξη»
1 Μαρτίου 2018

Καταρρέει ο αγωγός στη Λαγκάδα – Επείγει η έναρξη του έργου

Μοιράσου το άρθρο:

Καταπέλτης η έκθεση του ΤΕΕ για την κατάσταση του αγωγού της Λαγκάδας στη Μυτιλήνη, που καθιστά  επείγουσα την έναρξη των εργασιών στην περιοχή. Σύμφωνα με την αυτοψία που πραγματοποιήθηκε πριν από ένα  μήνα και παραδόθηκε στο δήμο  «η κατάσταση του αγωγού της Λαγκάδας κρίνετε επικίνδυνη αφού ο παλαιός αγωγός έχει  σπάσει και καταρρεύσει σε ορισμένα σημεία, με αποτέλεσμα να έχει αυξηθεί η επικινδυνότητα του για τον διερχόμενο κεντρικό δρόμο στην περιοχή της Λαγκάδας, αλλά και για τα γειτονικά κτίρια». Η έκθεση παρουσιάστηκε στο χθεσινό δημοτικό συμβούλιο όπου το σώμα κλήθηκε να ψηφίσει τη μελέτη για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα ισχύσουν από τις επόμενες ημέρες όταν θα ξεκινήσει το μεγάλο έργο αντικατάστασης του αγωγού όμβριων . Η μελέτη πέρασε κατα πλειοψηφία, με λευκό να ψηφίζουν οι σύμβουλοι της ΛΑΣ , ο Ηλίας Κουνιαρέλλης και ο Βαγγέλης Παυλής της Πρωτοβουλίας Ενεργών Πολιτών , εν μέσω διαμαρτυριών από δεκάδες επαγγελματίες της περιοχής που βρέθηκαν στη συνεδρίαση συμφωνώντας για την αναγκαιότητα υλοποίησης του έργου όμως εξέφρασαν την αγωνία τους για το μέλλον των επιχειρήσεών τους.

Από τον πρόεδρο της ΔΕΥΑΛ Αντώνη Γιαννάκη, δόθηκαν διαβεβαιώσεις ότι το έργο θα ολοκληρωθεί σε δύο χρόνια, θα εργάζονται σε δύο βάρδιες από Μάρτη μέχρι Νοέμβριο, θα υπάρχει συνεχόμενη ελεγχόμενη ροή από τις υπόλοιπες οδούς όπου δε θα υπάρχει σκάμμα , ενώ πολλοί δημοτικοί σύμβουλοι ζήτησαν να εξετασθούν οι δυνατότητες διεκδίκησης αντισταθμιστικών για τους επιχειρηματίες της περιοχής. Από την πλευρά τους οι επαγγελματίες έχουν καταθέσει εξώδικο στο δήμο ζητώντας να αναθεωρηθεί η μελέτη και να μην ξεκινήσει τώρα το έργο και δηλώνουν ότι θα καταθέσουν ασφαλιστικά  μέτρα αν τους αγνοήσουν.

Ακολουθεί η αυτοψία του ΤΕΕ:

Προς:                                                                                    Τον Δήμαρχο Λέσβου,

κ. Σπύρο Γαληνό

              Ελ. Βενιζέλου 13-17

81100 Μυτιλήνη

Κοιν:   Πρόεδρο ΔΕΥΑΛ

κ. Αντώνη Γιαννάκη

Ελ. Βενιζέλου 13-17

81100, Μυτιλήνη

Κύριε Δήμαρχε,

Σε συνέχεια της συνάντησης που έλαβε χώρα στα γραφεία της Δημοτικής Κοινότητας Μυτιλήνης την 18/12/2017, και μετά από αυτοψία του ΤΕΕ Τμήμα ΒΑ Αιγαίου στον αγωγό, σας αναφέρουμε τα εξής:

Το δίκτυο αποχέτευσης στη συγκεκριμένη περιοχή είναι παντορροϊκό, παροχετεύοντας όμβρια ύδατα και ανεπεξέργαστα λύματα στη θάλασσα. Ο υφιστάμενος αγωγός ομβρίων από την αφετηρία του έως την Πλατεία Αλυσίδας, μήκους 974m είναι αγωγός θολωτός λιθόκτιστος ή/και με λιθοδέματα, το τμήμα που διέρχεται επί της οδού Βουρνάζων έως την Πλατεία Κυπρίων Πατριωτών (μήκους 236m περίπου) είναι πλακοσκεπής κατασκευασμένος από άοπλο ή/και οπλισμένο σκυρόδεμα, ενώ το υπόλοιπο τμήμα του αγωγού έως την εκβολή στο εμπορικό λιμάνι είναι επίσης πλακοσκεπής με σκυρόδεμα.

Σε αρκετά σημεία του υφιστάμενου αγωγού ομβρίων, στο τμήμα της Αεροπόρου Γιανναρέλη έχουν δημιουργηθεί “κουφώματα” στα πλαϊνά τοιχώματα του λιθόκτιστου θολωτού αγωγού, ενώ ο πυθμένας του έχει ξεκολλήσει, δυσχεραίνοντας την ομαλή απορροή των ομβρίων, αλλά και καθιστώντας επικίνδυνη την διέλευση των οχημάτων στο υπερκείμενο δρόμο. Συγκεκριμένα, διενεργήθηκε αυτοψία στην Αεροπόρου Γιαναρέλλη και στο ύψος του πρατηρίου υγρών καυσίμων Αιβαλιώτη. Παρατηρήθηκαν ρηγματώσεις στην παρειά του θόλου σε συμμετρικές θέσεις κάτι που προϊδεάζει ότι πρόκειται για ένα ελάττωμα της γεωμετρίας του θόλου. Από τις δύο συμμετρικές ρηγματώσεις του θόλου η κατάντη του δρόμου (δεξία) είναι πιο έντονη καθώς έχει οδηγήσει σε μικρή ολίσθηση δύο θολιτών του θόλου προς τα κάτω. Παρότι η λάξευση των θολιτών είναι ιδιαίτερα επιμελημένη, δεν έχει γίνει μέριμνα να «πλεχθούν» μεταξύ τους κατά το χτίσιμο με αποτέλεσμα το άνοιγμα κάποιων κάθετων (εγκάρσιων) αρμώΝ.

 

Στο σημείο επαφής της νότιας τοιχοποιίας με την επιφάνεια του θόλου είναι ορατή μια μικρή απόσχιση και υποχώρηση της πρώτης σειράς των θολιτών από τον υπόλοιπο θόλο.

Η εσωτερική παρειά στον πόδα του θόλου είναι ιδιαίτερα ταλαιπωρημένη στο πέρασμα του χρόνου, με μια μεγάλη κόγχη, που επηρεάζουν την στατικότητα, λόγω των πολυάριθμων κενών που προήλθαν από την τριβή με τα φερτά υλικά. (Εικ. 1-3). Παρατηρήθηκε μία απόξεση του πέτρινου τοίχου βάθους 15 εκ., παρουσιάζοντας ασυνέχεια με την υπόλοιπη κατασκευή. (Σχήμα 1).

Απορρέει λοιπόν το συμπέρασμα, ότι    είναι επικίνδυνη διότι ο αγωγός του ρέματος της Λαγκάδας στο μεν κατάντη τμήμα και σε μήκος περί τα 500m έχει πρακτικά εκφυλιστεί, αφού ο παλαιός αγωγός από λιθόδεμα έχει υποσκαφτεί, σπάσει και καταρρεύσει σε ορισμένα σημεία, με αποτέλεσμα να έχει αυξηθεί η επικινδυνότητα του για τον διερχόμενο κεντρικό δρόμο στην περιοχή της Λαγκάδας, αλλά και για τα γειτονικά κτίρια, στο δε ανάντη έχει εν γένει ανεπαρκή διατομή, αφού σύμφωνα με την μελέτη Μαχαίρα απαιτείται ορθογωνική διατομή 4,00χ2,00μ. Για τους λόγους αυτούς, απαιτείται να αντικατασταθεί ο αγωγός του ρέματος με την χάραξη να ταυτίζεται με τον υφιστάμενο αγωγό κατά το μεγαλύτερο μέρος του, ενώ σε παράλληλη χάραξη εκατέρωθεν του αγωγού και στο ίδιο όρυγμα, θα τοποθετηθούν οι βασικοί χωριστικοί αγωγοί του δικτύου ακαθάρτων της πέριξ περιοχής. Βάσει των παραπάνω, το εν λόγω όρυγμα, θα πρέπει να έχει διαστάσεις τουλ. 7,00μ πλάτος, [συμπεριλαμβάνεται η καθαρή διατομή 4,00μ, τοιχεία αριστερά και δεξιά 0,40μχ2, αγωγοί ακαθάρτων Φ200 χ 2, και εναπομειναν χώρος για καλούπωμα 0,70μ εκατέρωθεν έως τα μεταλλικά πετάσματα αντιστήριξης (krings) Σχήμα 2].

Επομένως ένας παράλληλος δρόμος κατά μήκος και πάνω από τον αγωγό καθίσταται δύσκολος, αφενός, λόγω του χώρου, και αφετέρου για λόγους ασφαλείας. Τέλος, εν έτη 2018, ο αγωγός είναι παντορροϊκός δεχόμενος όμβρια, αλλά και τα λύματα της περιοχής τα οποία καταλήγουν στο λιμάνι της πόλης, με τα γνωστά αποτελέσματα της μόλυνσης της θάλασσας.

Το υπό μελέτη έργο αποσκοπεί στην βελτιστοποίηση της υδραυλικής  συμπεριφοράς του αγωγού του ρέματος Λαγκάδας για την επίλυση των προβλημάτων που αναφέρθηκαν παραπάνω.

Για το ΤΕΕ-Τμήμα  ΒΑ Αιγαίου

Ο Πρόεδρος

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ  ΜΑΝΩΛΑΚΕΛΛΗΣ

 

Μοιράσου το άρθρο: