Το μουσικό σχολείο Μυτιλήνης τραγουδά με την Ελένη Τσαλιγοπούλου
8 Ιουλίου 2018
3ο εργατικό φεστιβάλ στη Μυτιλήνη
8 Ιουλίου 2018

Παράταση πρόσκλησης στο Τοπικό Πρόγραμμα LEADER

Μοιράσου το άρθρο:

Σε συνέχεια της 1ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και της από 15.05.2018 1ης Τροποποίησης της, για υποβολή Προτάσεων στο Τοπικό Πρόγραμμα LEADER/CLLD Λέσβου, του Προγράμματος Αγροτικής

Ανάπτυξης  (ΠΑΑ) 2014-2020, στις 06.07.2018 συνεδρίασε η Επιτροπή διαχείρισης του Τ.Π. και εξέτασε νέα αιτήματα παράτασης του Χρονοδιαγράμματος της πρόσκλησης που υπεβλήθησαν από ενδιαφερόμενους υποψήφιους δικαιούχους. Με την απόφαση της συνεδρίασης νο.8/06.07.2018, τροποποιείται για 2η  φορά το άρθρο 5.3 της πρόσκλησης και η νέα καταληκτική  ημερομηνία υποβολής -οριστικοποίησης στο πληροφοριακό σύστημα ΟΠΣΑΑ είναι πλέον η ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24.08.2018. Επισημαίνεται ότι όλα τα δικαιολογητικά και έγγραφα θα πρέπει να έχουν ημερομηνία έως την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24.08.2018, και δίδεται προθεσμία για να κατατεθεί ο «φυσικός φάκελος», δηλαδή η ΠΡΩΤΌΤΥΠΗ ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ, τα πρωτότυπα έγγραφα και τα αντίγραφα που συνοδεύουν και τεκμηριώνουν την αίτηση στήριξης  ΕΝΤΟΣ 10 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΗΜΕΡΩΝ από την ημερομηνία οριστικοποίησης  της Αίτησης Στήριξης στο ΟΠΣΑΑ, και ώρα 14:00. Η ημερομηνία υποβολής του Φυσικού Φακέλου αποτελεί την ολοκληρωμένη κατάθεση στα γραφεία της ΟΤΔ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. -ΕΤΑΛ Α.Ε, στη διεύθυνση ΕΡΜΟΥ 4, 81131 ΜΥΤΙΛΗΝΗ -ΛΕΣΒΟΣ. (την ημερομηνία αυτή πρέπει να λάβουν υπόψη οι υποψήφιοι δικαιούχοι για αποστολή με ταχυδρομείο ή  ταχυμεταφορά).  Δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις στήριξης εκτός των ανωτέρω προθεσμιών και αιτήσεις για τις  οποίες δεν έχει προηγηθεί η ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗ ηλεκτρονική υποβολή-οριστικοποίηση της πρότασης στο ΟΠΣΑΑ.

Επιπλέον τονίζεται ότι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει εγκαίρως να έχουν προβεί στη διαδικασία δημιουργίας λογαριασμού στο Πληροφοριακό Σύστημα ΟΠΣΑΑ του ΟΠΕΚΕΠΕ, σύμφωνα με τις αναλυτικές οδηγίες που παρατίθενται στην πρόσκληση και στην ιστοσελίδα της ΕΤΑΛ Α.Ε. [www.etal-sa/gr]

 

Μοιράσου το άρθρο: