Τετάρτη , 21 Νοέμβριος 2018
Αρχική | Δελτία Τύπου | Ενημέρωση για τους δικαιούχους του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης

Ενημέρωση για τους δικαιούχους του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης

Το Κέντρο Κοινότητας  του Δήμου Σάμου  ενημερώνει τους δημότες να εγγραφούν άμεσα στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ  μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα, όσοι είναι δικαιούχοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης και δηλώνουν στις αιτήσεις ότι είναι άνεργοι αλλά δε διαθέτουν κάρτα.

Ως ημερομηνία έναρξης ισχύος της προαναφερόμενης υποχρέωσης ορίζεται η 01.08.2018.

Αν οι υπόχρεοι δεν εγγράφονται στο μητρώο ανέργων εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας,  (δηλ. μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από τον μήνα έγκρισης), η αίτηση τους ανακαλείται αυτομάτως. Σε αυτή την περίπτωση το νοικοκυριό έχει δικαίωμα επανυποβολής της αίτησης από τον επόμενο μήνα από αυτόν κατά τον οποίο εκπληρώθηκε η υποχρέωση, από το σύνολο των υπόχρεων που μετέχουν στην αίτηση για εγγραφή .

Να σημειώσουμε ότι  ωφελούμενοι  που δηλώνουν άνεργοι στην αίτηση για το ΚΕΑ, αλλά δεν είναι δυνατή η εγγραφή τους λόγω των προϋποθέσεων που θέτει ο ΟΑΕΔ θα λαμβάνουν βεβαίωση από τα ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ, η οποία θα αναγράφει το λόγο απόρριψης εγγραφής στο μητρώο ανέργων. Στη συνέχεια, θα προσκομίζουν τη βεβαίωση στην κοινωνική υπηρεσία του Δήμου ή τα Κέντρα Κοινότητας, προκειμένου οι αρμόδιοι υπάλληλοι να συμπληρώσουν στην πλατφόρμα του ΚΕΑ το λόγο μη υποχρέωσης εγγραφής στο μητρώο ανέργων, όπως ακριβώς αναφέρεται στην βεβαίωση του ΟΑΕΔ.

Ακολούθως, αναφέρονται οι λόγοι απόρριψης εγγραφής στο μητρώο ανέργων, όπως προβλέπονται από τον ΟΑΕΔ (σε συνδυασμό με τους όρους εφαρμογής του ΚΕΑ):

Ø  Ανάληψη εξαρτημένης εργασίας ή οποιασδήποτε μορφής απασχόλησης

Ø  Προσωρινή ή οριστική ανικανότητα για εργασία λόγω ασθένειας

Ø  Διοικητική κράτηση ή φυλάκιση

Ø  Συνταξιοδότηση εξ’  ιδίου δικαιώματος

Ø  Στράτευση

Ø  Φοίτηση χωρίς προβάδισμα στην αγορά  εργασίας

Ø  Συμμετοχή σε πρόγραμμα κατάρτισης

Ø  Κύρια απασχόληση σε γεωργικές, δασικές ή κτηνοτροφικές εργασίες εκτός από  τους υπαγόμενους στην ασφάλιση του ΙΚΑ

Ø  Δεν τηρούνται οι  προϋποθέσεις  ηλικίας

Επισημαίνεται ότι η απόφαση περί μη εγγραφής γίνεται αποκλειστικά από τον υπάλληλο εγγραφής του ΟΑΕΔ.

 

Συντάκτης: Χάρης Ζαβουδάκης

xzavoudakis@yahoo.gr